De toets wordt afgebroken als de examinator op enig moment denkt dat u een gevaar vormt voor andere weggebruikers.

Tips voor succes: 1. Overhaast het leerproces niet Volgens de DVSA is de gemiddelde tijd die nodig is om te

read more